Kurz klavíru

Lekce probíhají v týdenním intervalu a trvají obvykle 60 minut. Do lekce je zahrnuta i výuka hudební teorie. Případnou absenci je nutno ohlásit přímo lektorovi nejpozději v den konání lekce do 8:00 hodin. Je-li nahlášena později, nebo vůbec, není absence zohledněna a lekce se započítává, jako kdyby proběhla. Toto pravidlo se týká všech absencí, ať už jde o nemoc, školní prázdniny, dovolenou apod. Platbu prosím proveďte do 14 dnů od zahájení kurzu na základě Vámi zvoleného předplatného převodem na účet: 1071254037/3030 (lektorka Mio Sakamoto) nebo na účet 670100-2207860189/6210 (lektorka Nikola Eckertová). Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení (nebo jméno a příjmení dítěte).

Nabízíme možnost půlhodinových lekcí za dvoutřetinovou cenu, které mohou být vhodné pro nejmenší děti; slevu 25 % na kurzovném pro sourozence či jiného blízkého příbuzného a třiceti-minutovou zkušební lekci zdarma.

Počet lekcí110
Cena za lekci410,- Kč390,- Kč
Permanentka3900,- Kč

Kroužek Veselý muzikant

Lekce probíhají v týdenním intervalu a trvají obvykle 60 minut. Případnou absenci je třeba nahlásit přímo lektorovi nejpozději v den konání lekce do 8:00 hodin. Je-li nahlášena později, nebo vůbec, není absence zohledněna a lekce se započítává, jako kdyby proběhla. Toto pravidlo se týká všech absencí, ať už jde o nemoc, školní prázdniny, dovolenou apod. Platbu prosím proveďte do 14 dnů od zahájení kurzu na základě Vámi zvoleného předplatného převodem na účet: nebo na účet 670100-2207860189/6210 (lektorka Nikola Eckertová). Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení (nebo jméno a příjmení dítěte).

Počet lekcí110
Cena za lekci170,- Kč150,- Kč
Permanentka1500,- Kč

Novinky:

  • Díky podpoře ze strany Astronomického ústavu Mff UK jsme mohli letošní vánoční koncert pojmout (ve vší skromnosti) se vší parádou. Užili jsme si hru na krásně znějící klavír, vánoční atmosféru i setkání s našimi posluchači. Děkujeme Astronomickému ústavu za podporu a doufáme, že se nám v budoucnu podaří naplánovat koncert s astronomickou tématikou! Za fotodokumentaci děkujeme fotografce Veronice Kurelové.
  • V říjnu jsme se na muzikoterapii s Cestou životem bez bariér i trošku báli. Kromě společného bubnování, improvizace, pohybových her a zpívání nás čekala cesta lemovaná samými strašidly. Některá byla spíš legrační, ale stejně jsme se báli. Minimálně toho, aby se nám neplánovaně nerozbalila pečlivě zavinutá mumie...