Muzicírování se skřítkem Hoplajdou

Kroužek nabízí hravé hudební aktivity pro děti od tří do šesti let. Dětem se otevře pestrý svět zvuků a tónů, písniček, klasických i netradičních hudebních nástrojů, hudebních pohádek a říkadel. Společně se skřítkem Hoplajdou budou děti pečovat o lesní hudební květinu Muzikulu, která se jim na konci jejich snažení odmění svými barevnými květy; seznámí se s Hoplajdovými lesními kamarády a podniknou řadu výprav za dobrodružstvím.

Veselý Muzikant

V kroužku „Veselý muzikant“ nabízíme dětem od 6 do 10 let alternativní formu výuky předmětu obvykle nazývaného „hudební nauka“. V rámci kroužku si děti hravou, prožitkovou a praktickou formou osvojí základní hudební dovednosti a proniknou do nejrůznějších hudebních kouzel. Kroužek „Veselý muzikant“ je ideálním doplňkem ke kurzu klavíru či jiného hudebního nástroje. Děti mají možnost si prohloubit znalosti, se kterými se v rámci individuálních lekcí setkávají spíše okrajově.

Termíny kroužků zjistíte v našem rozvrhu nebo na úvodní stránce webu.

Muzikula ve skolce

Novinky:

  • Díky podpoře ze strany Astronomického ústavu Mff UK jsme mohli letošní vánoční koncert pojmout (ve vší skromnosti) se vší parádou. Užili jsme si hru na krásně znějící klavír, vánoční atmosféru i setkání s našimi posluchači. Děkujeme Astronomickému ústavu za podporu a doufáme, že se nám v budoucnu podaří naplánovat koncert s astronomickou tématikou! Za fotodokumentaci děkujeme fotografce Veronice Kurelové.
  • V říjnu jsme se na muzikoterapii s Cestou životem bez bariér i trošku báli. Kromě společného bubnování, improvizace, pohybových her a zpívání nás čekala cesta lemovaná samými strašidly. Některá byla spíš legrační, ale stejně jsme se báli. Minimálně toho, aby se nám neplánovaně nerozbalila pečlivě zavinutá mumie...