Kurz klavíru

V našem kurzu přistupujeme k dětským i dospělým klavíristům individuálně. Snažíme se výuku přizpůsobit hudebním přáním, představám, osobnostnímu ladění a tempu každého hráče. Naší prioritou je prohlubování tvůrčího, osobního a pozitivního vztahu k hudbě, který člověka může dlouhodobě obohacovat. Ve výuce nelpíme na naplňování jednoznačných metodických osnov, na druhé straně se snažíme v dětech i dospělých hráčích pěstovat vhodné klavírní návyky a správnou techniku.

u klaviru

Výuka probíhá v příjemné, kompletně vybavené učebně v rodinném domě v Černošicích u Prahy. U nejmenších dětí využíváme v začátcích hru na černých klávesách (jež tvoří pro malé dítě přehlednější záchytné body na jinak komplikované klaviatuře) a hru písniček podle sluchu. V souladu s J.A.Komenským je prvotní výuka u klavíru spíše společnou hrou: klavír všemožně zkoumáme, malujeme si na tabuli, vyprávíme si hudební příběhy, hrajeme na bubínky, xylofony, zvonky a další Orffovy nástroje. Později dostává klavírní cesta pevnější obrysy, kdy využíváme a kombinujeme mnoho moderních klavírních metodik (například Evropská klavírní škola, Hrajeme na klavír s Chesterem, Nová klavírní škola). Se staršími dětmi a dospělými se lekce klavíru stávají jedinečnou cestou naplněnou společným výběrem hudebního repertoáru, poslechem vybraných skladeb a oboustranným dialogem. Naše notové materiály stále doplňujeme a rozšiřujeme. Součástí lekcí je také výuka hudební teorie v takovém rozsahu, který považujeme za vhodný k prohloubení porozumění hře na nástroj. U menších dětí pracujeme s oblíbenými pracovními sešity „Klavihrátek“. Několikrát za rok pořádáme tématické i jiné koncerty, spolupracujeme s dalšími hudebníky a umělci.

Volné termíny lekcí zjistíte v našem rozvrhu.

Novinky:

  • Díky podpoře ze strany Astronomického ústavu Mff UK jsme mohli letošní vánoční koncert pojmout (ve vší skromnosti) se vší parádou. Užili jsme si hru na krásně znějící klavír, vánoční atmosféru i setkání s našimi posluchači. Děkujeme Astronomickému ústavu za podporu a doufáme, že se nám v budoucnu podaří naplánovat koncert s astronomickou tématikou! Za fotodokumentaci děkujeme fotografce Veronice Kurelové.
  • V říjnu jsme se na muzikoterapii s Cestou životem bez bariér i trošku báli. Kromě společného bubnování, improvizace, pohybových her a zpívání nás čekala cesta lemovaná samými strašidly. Některá byla spíš legrační, ale stejně jsme se báli. Minimálně toho, aby se nám neplánovaně nerozbalila pečlivě zavinutá mumie...