Naši lektoři

Anezka Subrova
Anežka Šubrová - majitelka a umělecká vedoucí Muzikuly

Vystudovala klavír na Konzervatoři Jaroslava Ježka a pedagogiku na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hudební pedagogice se v rámci soukromé praxe věnuje již přes 15 let, v posledních několika letech se vzdělává a získává zkušenosti v muzikoterapii a muzikofiletice. Vede hudební kroužky a kurzy (Muzikula, Muzikantský domeček), realizuje muzikoterapeutická setkání, organizuje koncerty a pobytové akce. V současné době muzicíruje hlavně se svou dcerkou Adélou.

Mio Sakamoto - lektorka kurzu klavíru
Mio Sakamoto

Mio Sakamoto se narodila v Tokiu. Od roku 1995 žije v Čechách. Je absolventkou Pražské konzervatoře v klavírní třídě prof. Jana Novotného. Svá studia zakončila úspěšně v roce 2004 sólovým recitálem a Mozartovým koncertem A dur K. 488 pro klavír a orchestr. Mio Sakamoto získala několik ocenění na mezinárodních klavírních soutěžích, jejím největším úspěchem je získání druhé ceny na Smetanovské klavírní soutěži spolu s cenami za nejlepší provedení klasické sonáty, cenou Českého rozhlasu a cenou Smetanova sdružení, je též laureátkou druhé ceny rozhlasové soutěže Concertino Praga. Věnuje se koncertní a pedagogické činnosti. Působí jako sólistka a hráčka komorní hry. Zúčastnila se řady hudebních festivalů (Dny hudby v Praze, Poklady Broumovska). Pravidelně spolupracuje se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, s členy Sukova komorního orchestru či členy Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Nyní má několik soukromých žáků. V současné době je studentkou 1. ročníku na navazujícím magisterském studiu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Hudební výchova – klavír. V roce 2013 získala 1. cenu na Interpretační soutěži studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí v Olomouci.

Nikola Eckertová - lektorka kurzu klavíru, lektorka kroužku Veselý muzikant
Nikola Eckertova

Nikola pochází z Černošic u Prahy, kde získala první hudební zkušenosti. Na varhany začala hrát ve třídě Ireny Chřibkové, ve studiu hry na varhany pokračovala na Pražské konzervatoři pod vedením Josefa Popelky a následně na Conservatoire de Musique du Nord v Lucembursku ve třídě Maurice Clementa. V roce 2011 zakončila magisterské studium na Royal Academy of Music v Londýně, kde studovala pod vedením Susan Landale. Nikola je držitelem diplomu LRAM (výuka na hudební nástroj) v oboru hra na varhany a na Conservatoire de Musique du Nord absolvovala s diplomem Premier prix též hru na klavír, komorní hru a sólový zpěv. Kromě hraní při bohoslužbě a koncertování se Nikola věnuje pedagogické činnosti. V současné době je hudebním pedagogem na základní škole a gymnáziu. Její široká pedagogická zkušenost zahrnuje výuku hry na varhany v Londýně v St.Giles International Organ School a v Christ's College na Novém Zélandu, výuku hry na klavír, varhany a hudební teorie v hudební škole Union Grand Duc Adolfe v Lucembursku a výuku hry na klavír a hudební nauky v ZUŠ Černošice. V posledních letech se Nikola věnovala také sbormistrovské činnosti.

Novinky:

  • Díky podpoře ze strany Astronomického ústavu Mff UK jsme mohli letošní vánoční koncert pojmout (ve vší skromnosti) se vší parádou. Užili jsme si hru na krásně znějící klavír, vánoční atmosféru i setkání s našimi posluchači. Děkujeme Astronomickému ústavu za podporu a doufáme, že se nám v budoucnu podaří naplánovat koncert s astronomickou tématikou! Za fotodokumentaci děkujeme fotografce Veronice Kurelové.
  • V říjnu jsme se na muzikoterapii s Cestou životem bez bariér i trošku báli. Kromě společného bubnování, improvizace, pohybových her a zpívání nás čekala cesta lemovaná samými strašidly. Některá byla spíš legrační, ale stejně jsme se báli. Minimálně toho, aby se nám neplánovaně nerozbalila pečlivě zavinutá mumie...