Co nabízíme?

V našich hudebních kurzech a kroužcích se staráme hlavně o to, aby se hudba stávala a zůstávala zdrojem radosti a soustavného obohacování duše dítěte i dospělého. Věříme, že hudba je cestou, která vede k srdci člověka.

Co a jak děláme konkrétně?

  • S nejmenšími dětmi si s hudbou hrajeme v kroužku „Muzicírování se skřítkem Hoplajdou“. Podněcujeme tvořivost a radost z hudebního projevu.
  • Dětem i dospělým, kteří si oblíbili černobílý svět klaviatury, nabízíme kurz klavíru. Možná, že s námi vás budou bavit i stupnice.
  • Nejen pro naše malé klavíristy je určen kroužek „Veselý muzikant“, v němž děti společně pronikají do tajů a krásy hudby.
  • Hudba člověku pomáhá s uvolněním nahromaděných emocí, stresu; může být průvodcem životními změnami, pomáhat v komunikaci, usnadňovat život lidem s postižením. Mluvíme o muzikoterapii. Na základě individuální domluvy nabízíme muzikoterapii i my.
  • Že koncerty dětí a dospělých klavíristů z našeho kurzu nemusí být nuda, se snažíme ukázat na našich tématických koncertech.
  • Léto je obdobím odpočinku, her a cesty za horizont běžných dní. Rádi toho využíváme pro pořádání různě zaměřených pobytových akcí.
  • Držíme krok s dobou, vzděláváme se, obnovujeme naše hudební materiály a pomůcky.
  • Snažíme se, aby vám u nás bylo příjemně.

motto: "Vždyť dětská duše v každé době potřebuje jas a vlídnost, aby mohla oplácet svou průzračností a nekonečností. Ale možná, že to všechno potřebujeme i my, dospělí, abychom se očima dětí dokázali podívat okolo sebe a viděli věci úplně jinak." Jiří Pavlica

Novinky:

  • Díky podpoře ze strany Astronomického ústavu Mff UK jsme mohli letošní vánoční koncert pojmout (ve vší skromnosti) se vší parádou. Užili jsme si hru na krásně znějící klavír, vánoční atmosféru i setkání s našimi posluchači. Děkujeme Astronomickému ústavu za podporu a doufáme, že se nám v budoucnu podaří naplánovat koncert s astronomickou tématikou! Za fotodokumentaci děkujeme fotografce Veronice Kurelové.
  • V říjnu jsme se na muzikoterapii s Cestou životem bez bariér i trošku báli. Kromě společného bubnování, improvizace, pohybových her a zpívání nás čekala cesta lemovaná samými strašidly. Některá byla spíš legrační, ale stejně jsme se báli. Minimálně toho, aby se nám neplánovaně nerozbalila pečlivě zavinutá mumie...